Waarom?

De Brainport is als kennisregio van grote economische betekenis voor Nederland. Goed voor een kwart van de export, een derde van de private investeringen in R&D en de helft van de patenten die jaarlijks worden geregistreerd. Brainport wil tot de top behoren van de toptechnologieregio’s in Europa. De belangrijkste weg ernaar toe ligt in de regio zelf. Letterlijk. Brainport Avenue. Een snelweg waarvan het gehele aangrenzende gebied, met steun van de overheden, wordt getransformeerd tot een hoogwaardige en goed bereikbare vestigingslocatie voor kennisintensieve bedrijven, onderzoeksinstellingen en de maakindustrie.

Vanuit dit besef is het evident dat de overheid en de ondernemers een gezamenlijk belang hebben, te weten een goed functionerende gemeenschap waarbij we elkaar weten te vinden en zo versterken.

Het bedrijvenpark Eindoven Airport (en de aanliggende industrieterreinen) dat hier onderdeel van uitmaakt is een van de grootste industrieterreinen van Brainport. Zeker met de nieuwe initiatief zoals BIC. Vanwege zijn strategische ligging vormt dit bedrijvenpark de entree voor de Brainport en heeft een regionale/(inter-)nationale aantrekkingskracht.

Om deze thema’s onder de aandacht te brengen dient de communicatie optimaal te zijn en vragen om een overkoepelende, verbindende en gecoördineerde aanpak om tot bekendheid en samenwerking te komen.

Onze visie en ambities voor het bedrijven terrein:

• Eindhoven Airport behoort aan de top van Brainport
en wil dat blijven.

• Diversiteit en de segmentering van de bedrijven.

• Duurzaamheid en toekomstbestendig.

• Veiligheid.

• Leegstand.

• Arbeidsmarkt.

• Bereikbaarheid zowel, zowel fysiek als digitaal.

• (sociaal)maatschappelijke bijdrage.

• Actieve samenwerking van alle bedrijven.